RONDVAART ‘ALDE FEANEN’ (zo. 16 aug.20)

Zondag 16 augustus 2020

alde feanen fryske gea
Foto: Fryske Gea

Rondvaart via Aldskou en Grou naar de Alde Feanen . Nationaal Park De Alde Feanen (De Oude Venen): dat is trilveen, rietvelden, petgaten, zetwallen, moerasbossen, dotterbloemhooilanden, veenplassen. Een van de mooiste laagveenmoerassen van Noordwest-Europa. Het natte hart van Friesland, met zeldzame dieren en planten. 

-vertrek: 13.30 uur

-aankomst: 17.00 uur

Kosten: € 16.00 p.p. (kinderen tot en met 12 jaar € 11.00)

Route: PM kanaal, Ald Skou, Grou, Pikmeer, Wijde Ee, Grêft, Geau, Grutte Krite, Krúsdobbe, Fokkesleat, Ûlekrite, Folkersleat, Rengerspôle, Trijehûsterfeart, PM kanaal ,Terherne.

Alleen met reservering! (tot uiterlijk zaterdag 15 aug. 17.00 uur)

Opgeven kan via tel: 06-53730936 of info@rondvaartredbad.nl

Aan boord zijn diverse consumpties verkrijgbaar, zelf meenemen is niet toegestaan.