Kening Redbad

 Wie was Redbad?

 Koning der Friezen en grootste Friese volksheld die leefde van 679 tot 719. Een heidense vorst die waarschijnlijk het hele gebied tussen Weser en Schelde beheerste. Hij wordt gezien als verdediger van de Friese vrijheid, Koning Redbad heeft keer op keer getracht het Frankische juk af te schudden en was fel tegenstander van het christendom, dat hij bij uitstek als de godsdienst van de gehate Franken zag. Toen de Franken intern verdeeld waren door een machtsstrijd, nam hij initiatief en viel het Frankische rijk aan. Hij kwam tot aan Utrecht (het centrale rivierengebied van Nederland, de slagader van de handel uit het Rijnland naar Engeland en Scandinavië is dan in Friese handen) en in dit Friese rijk werd het christendom met harde hand verwijderd. Hij sterft in 719 door ziekte en laat een groot Friesland achter.

Fryslan ten tijde van koning Redbad
Fryslan ten tijde van koning Redbad

Etymologie:-Redbad is fries voor Radboud of Radbod en Red- betekent ‘raad’ en Bad betekent ‘bold'(=dapper), maar ook ‘bode’*.

* deze vorst werd dus beschouwd als raadgever, niet als absolute vorst. Bij de Germaanse koningen bestond het principe ‘primus interpares’ d.w.z. de eerste onder gelijken.
 *sjoch ek/zie ook: http://fy.wikipedia.org/wiki/Redbad